بازیابی رمز عبور دانشجویان

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید کد دانشجویی و کد ملی خود را وارد نموده، در صورت صحت اطلاعات رمز عبور جدید به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.. دقت کنید در صورت عدم دریافت نامه ها در Inbox لطفا Spam خود را بررسی کنید.
کد دانشجویی
کد ملی